60 anos adicados íntegramente a Galicia

Roberto Martínez é un home de falar repousado, tímido fronte ás cámaras e sen ningún tipo de afán protagonista. Unha persoa que se solta segundo pasan os minutos, sempre prudente co que di e con moito aprecio cara todos os que lle demostraron co tempo ser merecedores da súa confianza.

Moi posiblemente a súa labor non quedará reflexada na Internet, tampouco nos libros de historia da colectividade galega da Arxentina, pero do que estamos seguros e de que cada unha das ordes e pasos que deu este galego marcaron o presente e futuro dun dos buques insignia da colectividade galega na diáspora.

¿Que cal foi a súa fazaña?

Continue reading “60 anos adicados íntegramente a Galicia”

Anuncios