Sobre Maxín Galaico

Maxín Galaico é un pequeno recuncho adicado a quenes fixeron de Galicia o que é, a esas persoas anónimas que levaron a nosa lingua e cultura alén das nosas franteiras e lograron que se perpetuase dun ou outro xeito.

Unha homenaxe a todos esos homes e mulleres dos que ninguén fala pero a cuxa suor e esforzo lle debemos, dalgún xeito, o mundo no que vivimos.

 

Anuncios